Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1325

Jedinstvena oznaka izvora:

1325

Naziv izvora prostornih podataka:

Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara). Lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Karta staništa dostupna je za pregled i pretraživanje u okviru aplikacije CRO Habitats (www.crohabitats.hr) koja osim pregleda karte staništa, sadrži i kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH (prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa) te prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/inspire/geos2/hb/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

01-06-2022

Upareni izvor:

0106 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - INSPIRE

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a