Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Bukovec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Bukovec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1051

Jedinstvena oznaka izvora:

1051

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Bukovec

Sažetak izvora:

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja Općine Veliki Bukovec. Prostorni plan Općine Veliki Bukovec sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, zaštitu i uređenje prostora te druge elemente od važnosti za područje Općine Veliki Bukovec.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.velikibukovec.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0275 - Općina Veliki Bukovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Veliki Bukovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-06-2021

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/721a7275-6d03-461a-b45d-8ea1935c96e0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a