Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Motovun-Montona
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Motovun-Montona

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1061

Jedinstvena oznaka izvora:

1061

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Motovun-Montona

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja općine Motovun - Montona je prostorni dokument koji utvrđuje uvjete i način korištenja i uređenja prostora i površina unutar obuhvata plana (granica prostora naselja Motovun).

"Konzervatorska podloga naselja Motovun - Montona" za urbanistički plan je stručna dokumentacija koja sadrži grafički i tekstualni dio, a obuhvaća identifikaciju, analizu stanja, valorizaciju i mjere očuvanja kulturno-povijesnih vrijednosti na području obuhvata podloge (područje zaštićene povijesne jezgre Motovuna).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.motovun.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0066 - Općina Motovun-Montona

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Motovun-Montona

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-07-2021

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a