Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1089

Jedinstvena oznaka izvora:

1089

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja grada Virovitice donesen je za cijelo područje Grada Virovitice te određuje građevinska područja naselja, namjenu prostora s razmještajem gospodarskih i drugih funkcija lokalnog značaja, mrežu lokalne komunalne infrastrukture i način zbrinjavanja otpada. Također propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja .

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://virovitica.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0065 - Grad Virovitica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Virovitica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2021

Upareni izvor:

0820 Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7e8c36dd-24cc-4acc-91df-42d7da212c9c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a