Grad Virovitica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Virovitica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0065

Jedinstvena oznaka subjekta:

0065

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Virovitica

OIB subjekta NIPP-a:

89075064271

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica
grad@virovitica.hr
033/725-980
033/722-522
www.virovitica.hr,

Slađana Lazić
sladjana.lazic@virovitica.hr,
033/638-216

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Virovitica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Grad Virovitica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0820 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica
0821 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica
0822 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Virovitica
0823 - Registar komunalne infrastrukture Grada Virovitice
0824 - Registar zelenih otoka Grada Virovitice
1089 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS
1090 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS
1091 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS
1092 - Registar komunalne infrastrukture Grada Virovitice - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a