Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=829

Jedinstvena oznaka izvora:

0821

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan Virovitice donesen je za građevinsko područje naselja Virovitica i Milanovac, a propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog obuhvata, za koji se ne donosi urbanistički plan uređenja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

xlsx, pdf, dwg

Adresa izvora:

https://gis.virovitica.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0065 - Grad Virovitica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Virovitica i Milanovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-09-2020

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Metapodaci:


Napomena: