Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0821

Jedinstvena oznaka izvora:

0821

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Virovitice određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://gis.virovitica.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://virovitica.pipgis.hr/xyz-services/pp-gupug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0065 - Grad Virovitica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Virovitica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2021

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

1090 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5cd8ae50-ddeb-46cf-8dfe-cb14ceb64d15

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a