Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1090

Jedinstvena oznaka izvora:

1090

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan Virovitice donesen je za građevinsko područje naselja Virovitica i Milanovac, a propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog obuhvata, za koji se ne donosi urbanistički plan uređenja.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://virovitica.pipgis.hr/xyz-services/pp-gupug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0065 - Grad Virovitica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Virovitica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2021

Upareni izvor:

0821 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/76432fb9-a369-44e1-8bb3-a65e3b03a9da

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a