Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Virovitica
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Virovitica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0822

Jedinstvena oznaka izvora:

0822

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Virovitica

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Virovitica ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU središta Virovitice
- UPU JUG1
- UPU JUG2
- UPU Antunovac
- UPU Bilogora
- UPU Jezera
- UPU Poslovna zona Zapad1
- UPU Poslovna zona Zapad2
- UPU Novo groblje
- UPU "Športsko rekreacijska zona".

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://juzpuvpz.hr/prostorni-planovi-vpz/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://virovitica.pipgis.hr/xyz-services/pp-upug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0065 - Grad Virovitica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Virovitica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2021

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

1091 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5cd8ae50-ddeb-46cf-8dfe-cb14ceb64d15

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a