Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0820

Jedinstvena oznaka izvora:

0820

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja grada Virovitice donesen je za cijelo područje Grada Virovitice te određuje građevinska područja naselja, namjenu prostora s razmještajem gospodarskih i drugih funkcija lokalnog značaja, mrežu lokalne komunalne infrastrukture i način zbrinjavanja otpada. Također propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja .

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://gis.virovitica.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://virovitica.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0065 - Grad Virovitica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Virovitica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2021

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

1089 Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a6ba3f48-d3d3-429c-926a-39530d673ae0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a