Prostorni plan uređenja općine - Općina Molve
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Molve

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1094

Jedinstvena oznaka izvora:

1094

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Molve

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Općine Molve određene su sljedeće osnovne namjene površina: površine za razvoj i uređenje naselja, površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja i ostale površine za razvoj i uređenje izvan građevinskog područja naselja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.molve.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0156 - Općina Molve

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Molve

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2021

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a