Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveta Marija
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveta Marija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1096

Jedinstvena oznaka izvora:

1096

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveta Marija

Sažetak izvora:

Planom se utvrđuju uvjeti za uređenje općinskog područja, određuje njegovo svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša te zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode, a sve u skladu s osnovnim smjernicama dokumenata prostornog uređenja šireg područja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.svetamarija.hr/defaultcont.asp?id=28&n=5

Naziv subjekta NIPP-a:

0244 - Općina Sveta Marija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Sveta Marija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-08-2021

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a