Prostorni plan uređenja općine - Općina Pitomača
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Pitomača

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1097

Jedinstvena oznaka izvora:

1097

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Pitomača

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Pitomača je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://pitomaca.hr/prostorno-uredenje-i-graditeljstvo/prostorni-plan-uredenja-opcine-pitomaca/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0251 - Općina Pitomača

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Pitomača

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-08-2021

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a