Općina Pitomača
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pitomača

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0251

Jedinstvena oznaka subjekta:

0251

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pitomača

OIB subjekta NIPP-a:

80888897427

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ljudevita Gaja 26/1
33405 Pitomača
opcina@pitomaca.hr
033/782-840
033/782-870
http://pitomaca.hr/

Tomislav Tišljar
tomislav.tisljar@pitomaca.hr
098 367 584

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pitomača je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Pitomača je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1097 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pitomača
1098 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Pitomača
1099 - Nerazvrstane ceste Općine Pitomača

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a