Detaljni planovi uređenja općine - Općina Omišalj
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja općine - Općina Omišalj

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1107

Jedinstvena oznaka izvora:

1107

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja općine - Općina Omišalj

Sažetak izvora:

Općina Omišalj ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- Detaljni plan uređenja – centar Omišlja
- Detaljni plan uređenja 3 – Pesja
- Detaljni plan uređenja – SUZ Pušća u Omišlju


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://omisalj.hr/hr/50/prostorni-planovi?p=2; https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0249 - Općina Omišalj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Omišalj

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2021

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a