Općina Omišalj
Prijava
Korisnik: Public

Općina Omišalj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0249

Jedinstvena oznaka subjekta:

0249

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Omišalj

OIB subjekta NIPP-a:

72908368249

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Općina Omišalj
Prikešte 13
51513 Omišalj
+385(0) 51 661 970
opcina@omisalj.hr
https://omisalj.hr/

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
Luka Mihalović
luka.mihalovic@omisalj.hr
+385 (0) 51/661-970

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Omišalj je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Omišalj je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1105 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Omišalj
1106 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Omišalj
1107 - Detaljni planovi uređenja općine - Općina Omišalj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

20-10-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a