Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Slatina
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Slatina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1112

Jedinstvena oznaka izvora:

1112

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Slatina

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja sadrže osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora i druge elemente od važnosti za pojedina uža područja Grada.
Grad Slatina ima donesene sljedeće urbanističke planove uređenja:
- UPU grada Slatine
- UPU "Lipik" Slatina
- UPU "Javorica" Slatina.
- UPU "Centar", Slatina

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.slatina.hr/portal/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0206 - Grad Slatina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Slatina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-11-2022

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7ca519e5-8c21-43c1-91c4-cb83c39df839

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a