Katastarske čestice i katastarske općine - WFS INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Katastarske čestice i katastarske općine - WFS INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0252

Jedinstvena oznaka izvora:

0252

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastarske čestice i katastarske općine - WFS INSPIRE

Sažetak izvora:

Osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina je katastarska čestica. Katastarska čestica je dio područja katastarske općine, odnosno katastarskog područja na moru određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama. Katastarska općina je katastarska prostorna jedinica za koju se izrađuje katastarski operat. Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem. Jedno naseljeno mjesto (naselje) može biti podijeljeno na više katastarskih općina odnosno jedna katastarska općina može obuhvaćati više naselja. Digitalni podaci katastarskih čestica i katastarskih općina nastali su prevođenjem analognih planova mjerila od 1:500 do 1:5808 u digitalni oblik.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/cp/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=2.0.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje usluge omogućeno je uz registraciju i prihvaćanje uvjeta korištenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-03-2018

Upareni izvor:

0250 Katastarske čestice i katastarske općine

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/61029330-81ba-47a0-bc23-069d7fc8e7e1

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a