Državna geodetska uprava
Prijava
Korisnik: Public

Državna geodetska uprava

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0001

Jedinstvena oznaka subjekta:

0001

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Državna geodetska uprava

OIB subjekta NIPP-a:

84891127540

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Gruška 20, 10000 Zagreb
info@dgu.hr
tel.: 01 6165 404
fax: 01 6165 484
https://dgu.gov.hr/

Ljerka Marić,
Sektor za infrastrukturu prostornih podataka,
infonipp@dgu.hr,
tel.: 01 6166 533

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0001 - Digitalni katastarski plan
0002 - Digitalni model reljefa
0003 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina
0004 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina - WMS
0005 - Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000
0006 - Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 - WMS
0007 - Registar geografskih imena
0008 - Registar prostornih jedinica
0009 - Temeljna topografska baza
0010 - Topografska karta u mjerilu 1:25000
0011 - Topografske karte - WMS
0098 - Registar geografskih imena - WMS INSPIRE
0099 - Registar geografskih imena - WFS
0100 - Registar geografskih imena - WFS INSPIRE
0151 - NIPP Kataloška usluga
0152 - Topografska karta u mjerilu 1:100000 (TK100)
0153 - Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200)
0177 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_poplave 2014. godina
0178 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina
0179 - Topografska karta u mjerilu 1:25000 - HTRS96/TM
0180 - Podjele na listove
0181 - Zaštićeni obalni pojas
0210 - Državna mreža referentnih GNSS stanica
0211 - Hrvatski pozicijski sustav - CROPOS
0212 - Stalne točke geodetske osnove
0231 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina - WMS
0249 - Registar geografskih imena - ATOM INSPIRE
0250 - Katastarske čestice i katastarske općine
0251 - Katastarske čestice i katastarske općine - WMS INSPIRE
0252 - Katastarske čestice i katastarske općine - WFS INSPIRE
0373 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina
0374 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina - WMS
0402 - Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (registrirani korisnici)
0403 - Hrvatska osnovna karta HOK - WMTS (registrirani korisnici)
0404 - Digitalni model reljefa DMR - WMS (registrirani korisnici)
0405 - Topografske karte - WMS (registrirani korisnici)
0406 - Topografske karte - WMTS (registrirani korisnici)
0407 - Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (sporazum)
0408 - Hrvatska osnovna karta HOK - WMTS (sporazum)
0409 - Topografske karte - WMS (sporazum)
0410 - Topografske karte - WMTS (sporazum)
0413 - Registar prostornih jedinica - WMS (sporazum)
0414 - Registar prostornih jedinica - WFS (sporazum)
0417 - Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica (sporazum)
0418 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina
0419 - Digitalni ortofoto 2018 - WMS
0420 - Digitalni ortofoto 2011 - WMTS (registrirani korisnici)
0421 - Digitalni ortofoto 2011 - WMS (sporazum)
0422 - Digitalni ortofoto 2011 - WMTS (sporazum)
0423 - Digitalni ortofoto 2014/16 - WMS (registrirani korisnici)
0424 - Digitalni ortofoto 2014/16 - WMTS (registrirani korisnici)
0425 - Digitalni ortofoto 2014/16 - WMS (sporazum)
0426 - Digitalni ortofoto 2014/16 - WMTS (sporazum)
0427 - Digitalni ortofoto 2017- WMS (registrirani korisnici)
0428 - Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (registrirani korisnici)
0429 - Digitalni ortofoto 2017 - WMS (sporazum)
0430 - Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (sporazum)
0431 - Digitalni ortofoto 2011 - WMS (registrirani korisnici)
0432 - Digitalni ortofoto 2018 - WMS (registrirani korisnici)
0433 - Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (registrirani korisnici)
0434 - Digitalni ortofoto 2018 - WMS (sporazum)
0435 - Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (sporazum)
0442 - DGU usluga preuzimanja - ATOM INSPIRE
0446 - Upravne jedinice
0447 - Adrese
0448 - Hidrografija
0449 - Visine
0452 - Upravne jedinice – WMS INSPIRE (sporazum)
0453 - Upravne jedinice - WFS INSPIRE (sporazum)
0454 - Adrese – WMS INSPIRE (sporazum)
0455 - Adrese - WFS INSPIRE (sporazum)
0456 - Digitalni ortofoto 1968
0489 - Digitalni ortofoto 2017/18 - WMTS (registrirani korisnici)
0490 - Digitalni ortofoto 2017/18 - WMTS (sporazum)
0491 - Digitalni ortofoto 2017/18 - WMS (registrirani korisnici)
0492 - Digitalni ortofoto 2017/18 - WMS (sporazum)
0494 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2019. godina
0500 - Digitalni ortofoto 2017/18 - WMS INSPIRE
0501 - Digitalni ortofoto 2019 - WMS INSPIRE
0502 - Digitalni ortofoto 2019 - WMS (registrirani korisnici)
0503 - Digitalni ortofoto 2019 - WMS (sporazum)
0504 - Digitalni ortofoto 2019 - WMTS (registrirani korisnici)
0505 - Digitalni ortofoto 2019 - WMTS (sporazum)
0968 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WMS INSPIRE
0969 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WMS (registrirani korisnici)
0970 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WMS (sporazum)
0971 - Digitalni ortofoto 2020 - WMTS (sporazum)
0972 - Digitalni ortofoto 2020 - WMTS (registrirani korisnici)
0973 - Digitalni ortofoto 2020 - WMS (sporazum)
0974 - Digitalni ortofoto 2020 - WMS INSPIRE
0975 - Digitalni ortofoto 2020 - WMS (registrirani korisnici)
0976 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WMTS (sporazum)
0977 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WMTS (registrirani korisnici)
1006 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2020. godina
1123 - Zgrade
1124 - Pokrov zemljišta
1125 - Korištenje zemljišta
1126 - Morske regije
1127 - Prometne mreže
1128 - Sustavi geografskih mreža
1136 - Zgrade - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1137 - Zgrade - WMS INSPIRE (sporazum)
1138 - Pokrov zemljišta - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1139 - Pokrov zemljišta - WMS INSPIRE (sporazum)
1140 - Korištenje zemljišta - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1141 - Korištenje zemljišta - WMS INSPIRE (sporazum)
1142 - Morske regije - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1143 - Morske regije - WMS INSPIRE (sporazum)
1144 - Prometne mreže - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1145 - Prometne mreže - WMS INSPIRE (sporazum)
1146 - Sustavi geografskih mreža - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1147 - Sustavi geografskih mreža - WMS INSPIRE (sporazum)
1148 - Visine - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1149 - Visine - WMS INSPIRE (sporazum)
1150 - Hidrografija - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1151 - Hidrografija - WMS INSPIRE (sporazum)
1159 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000_potres Grad Zagreb
1179 - Stalne točke geodetske osnove - WMS
1197 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS INSPIRE (sporazum)
1198 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMS
1199 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMS (registrirani korisnici)
1200 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMS (sporazum)
1201 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (registrirani korisnici)
1202 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (sporazum)
1203 - Posebni pravni režimi u okviru projekta " Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima"
1204 - Posebni pravni režimi u okviru projekta " Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" - WMS
1205 - Posebni pravni režimi u okviru projekta " Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" - WFS
1215 - Adrese - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1216 - Upravne jedinice - WMS INSPIRE (registrirani korisnici)
1304 - Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka
1305 - Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS
1306 - Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM
1337 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2021. godina
1345 - Digitalni ortofoto 2021. - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)  
1346 - Digitalni ortofoto 2021. - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
1347 - Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)  
1348 - Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1349 - Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za registrirane korisnike (WMS)
1350 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija
1351 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
1352 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)
1353 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1354 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMS servis za registrirane korisnike (WMS)
1355 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 potres Sisačko-moslavačka županija - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)
1405 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2022. godina
1406 - Digitalni ortofoto 2022. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1407 - Digitalni ortofoto 2022. - WMS servis za registrirane korisnike (WMS)
1408 - Digitalni ortofoto 2022. - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
1409 - Digitalni ortofoto 2022. - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)
1410 - Digitalni ortofoto 2022. - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)
1411 - Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1412 - Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za registrirane korisnike (WMS)
1413 - Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
1414 - Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)
1415 - Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)
1416 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja
1417 - Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS (za registrirane korisnike)
1418 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1419 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1420 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
1421 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)
1422 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)
1423 - Sustav katastra infrastrukture- elektroenergetska infrastruktura- INSPIRE
1424 - Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE
1425 - Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE
1426 - Sustav katastra infrastrukture- vodovodna infrastruktura- INSPIRE
1427 - Sustav katastra infrastrukture- odvodna infrastruktura- INSPIRE
1475 - Registar geografskih imena - INSPIRE
1526 - Adrese – WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1527 - Hidrografija - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1528 - Korištenje zemljišta - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1529 - Morske regije - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1530 - Pokrov zemljišta - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1531 - Prometne mreže - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1532 - Sustavi geografskih mreža - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1533 - Upravne jedinice – WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1534 - Visine - WMS INSPIRE (anonimni korisnici)
1535 - Zgrade - WMS INSPIRE (anonimnii korisnici)
1539 - Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE
1540 - Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE
1541 - Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WMS INSPIRE
1543 - Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE
1544 - Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana- WMS INSPIRE
1545 - Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE
1546 - Digitalni katastarski plan-ATOM
1573 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina.
1574 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
1575 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMS servis za registrirane korisnike (WMS)
1576 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
1577 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)
1578 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2023. godina - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 1 Koordinatni referentni sustavi
I 2 Sustavi geografskih mreža
I 3 Geografska imena
I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
I 6 Katastarske čestice
I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
I 9 Zaštićena područja
II 1 Visine
II 2 Pokrov zemljišta
II 3 Ortofotosnimke
III 1 Prostorne jedinice za statistiku
III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge
III 16 Morske regije

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a