Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1348

Jedinstvena oznaka izvora:

1348

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2021. - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

Sažetak izvora:

WMS servis koji je nastao na osnovi službenih DOF5 karata DGU. Digitalna ortofoto karta
(DOF5) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5 000 za cjelokupno područje
Republike Hrvatske. Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki
jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim
kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima. DOF5 se na području
Republike Hrvatske sustavno izrađuje od 2000. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske
prekriven je s 10945 listova DOF5. Površina jednog lista obuhvaća područje od 600 ha.
Osnovni proizvod na kojem se temelji izrada DOF5 su aerofotogrametrijske snimke
snimljene prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. DOF5 se koristi za
administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje. Do 2009. godine DOF5 se
izrađivao u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu
1841, a od 2009. godine u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2021/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na mrežnu uslugu i podatke primjenjuju se uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-07-2022

Upareni izvor:

1337 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2021. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/bf71962f-55c5-4ee3-a525-b9a6b1b8f7af

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a