Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS
Prijava
Korisnik: Public

Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1305

Jedinstvena oznaka izvora:

1305

Naziv izvora prostornih podataka:

Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS

Sažetak izvora:

Sustav katastra infrastrukture predstavlja jedinstvenu bazu podataka o infrastrukturi na državnoj razini koja sadrži podatke o infrastrukturi koje posjeduju vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture te katastri infrastrukture osnovani na razini jedinica lokalne samouprave, a sve sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Pravilniku o katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji pripadaju sljedećim mrežama vodova: elektroenergetskoj, elektroničko komunikacijskoj, toplovodnoj, vodovodnoj, odvodnoj, plinskoj i naftovodnoj koji su ujedno i slojevi prostorne usluge pregleda (WMS servis), gdje su objekti su vizualizirani odnosno stilizirani sukladno Zbirci kartografskih znakova.

INSPIRE OGC WMS usluga pregleda prostornih podataka Sustava katastra infrastrukture (SKI) za temu Komunalne i javne usluge implementirana sukladno Tehničkim smjernicama za uspostavu INSPIRE mrežne usluge pregleda.

Sadrži US.ElectricityNetwork, US.OilGasChemicalsNetwork, US.SewerNetwork, US.ThermalNetwork i US.WaterNetwork slojeve sukladno specifikaciji prostornih podataka teme Komunalne i javne usluge.

Podaci odnosno slojevi raspoređeni su odnosno prikazuju podatke sukladno specifikaciji kako slijedi:
a. US.ElectricityNetwork - Elektroenergetska infrastruktura (EEI), sadrži podatke elektroenergetskih vodova (ElectricityCable) i pripadajućih objekata EEI (Appurtenance)
b. US.ThermalNetwork - Toplovodna infrastruktura (TI), sadrži podatke vodova toplinske energije (ThermalPipe) i pripadajućih objekata TI (Appurtenance)
c. US.OilGasChemicalsNetwork - Naftovodna (NI) i plinovodna infrastruktura (PI), sadrži podatke naftovoda i plinovoda (OilGasChemicalsPipe) i pripadajućih objekata NI i PI (Appurtenance)
d. US.WaterNetwork – Vodovodna infrastruktura (VI), sadrži podatke vodoopskrbnih cjevovoda (WaterPipe) i pripadajućih objekata VI (Appurtenance)
e. US.SewerNetwork – Odvodna infrastruktura (OI), sadrži podatke odvodnih vodova (SewerPipe) i pripadajućih objekata OI Appurtenance)

• Jedinstvena baza podataka o infrastrukturi na razini RH
• Dostupnost podataka o postojećoj infrastrukturi upravitelja te tekućim i planiranim građevinskim radovima kroz jedinstvenu pristupnu točku
• Smanjenje troškova uzrokovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na fizičkoj infrastrukturi
• Povećanje učinkovitosti korištenja postojeće fizičke infrastrukture
• Unificirani unos podataka putem geodetskog elaborata infrastrukture

Usluga je dostupna u prostornoj rezoluciji mjerila 1:25000.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://ski.dgu.hr/inspire/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities ; https://ski.dgu.hr/; https://gov.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

NN 39/22, članak 1. stavak 3., Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup i korištenje podacima ne naplaćuju se stvarni troškovi.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-05-2022

Upareni izvor:

1423 Sustav katastra infrastrukture- elektroenergetska infrastruktura- INSPIRE

1424 Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE

1425 Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE

1426 Sustav katastra infrastrukture- vodovodna infrastruktura- INSPIRE

1427 Sustav katastra infrastrukture- odvodna infrastruktura- INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search;jsessionid=C065373F2F82AF9EFC488F15D9693918#/metadata/dbd23cec-5569-4b1e-9a22-99daa712c440

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a