Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1425

Jedinstvena oznaka izvora:

1425

Naziv izvora prostornih podataka:

Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE

Sažetak izvora:

Razvoj aplikativnog rješenja i implementacija informacijskog sustava katastra infrastrukture (SKI) i jedinstvene informacijske točke (JIT). Razvijen je apikativni sustav katastra infrastrukture koji se sastoji od od privatnog i javnog djela. Privatni dio SKI- namjenjen je korištenju DGU djelatnika. Javni dio JIT-namjenjen je anonimnim i registriranik korisnicima. Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni osnovati i voditi vlasnici odnosno upravitelji. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji pripadaju sljedećim mrežama: elektroenergetska, toplovodna, naftovodna, plinovodna, odvodna, vodovodna i elektroničko-komunikacijska.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile, GML (3.2.1), DXF

Adresa izvora:

https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-ogc/xml ;https://ski.dgu.hr/inspire/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities ; https://ski.dgu.hr/; https://gov.hr/; https://ski.dgu.hr/inspire/atom/xml ; https://ski.dgu.hr/; https://gov.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje podataka je moguće uz prihvaćanje uvjeta korištenja koji su dani na poveznici: https://ski.dgu.hr/gis/startup.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2023

Upareni izvor:

1305 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS

1306 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7380b0e7-249a-4837-879b-cb8f33a14ecc

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a