Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1424

Jedinstvena oznaka izvora:

1424

Naziv izvora prostornih podataka:

Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE

Sažetak izvora:

Razvoj aplikativnog rješenja i implementacija informacijskog sustava katastra infrastrukture (SKI) i jedinstvene informacijske točke (JIT). Razvijen je apikativni sustav katastra infrastrukture koji se sastoji od od privatnog i javnog djela. Privatni dio SKI- namjenjen je korištenju DGU djelatnika. Javni dio JIT-namjenjen je anonimnim i registriranik korisnicima. Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni osnovati i voditi vlasnici odnosno upravitelji. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji pripadaju sljedećim mrežama: elektroenergetska, toplovodna, naftovodna, plinovodna, odvodna, vodovodna i elektroničko-komunikacijska.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile, GML (3.2.1), DXF

Adresa izvora:

https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-th/xml; https://ski.dgu.hr/inspire/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities ; https://ski.dgu.hr/; https://gov.hr/; https://ski.dgu.hr/inspire/atom/xml ; https://ski.dgu.hr/; https://gov.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Uvjeti korištenja podataka za ponovnu uporabu u skladu su s otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici: https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2023

Upareni izvor:

1305 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- WMS

1306 Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/75496ddf-5ae9-44a8-876f-d2fd9fd11571

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a