Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM
Prijava
Korisnik: Public

Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1306

Jedinstvena oznaka izvora:

1306

Naziv izvora prostornih podataka:

Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka- ATOM

Sažetak izvora:

INSPIRE sukladna ATOM usluga preuzimanja pripremljenih datoteka dijelova skupova podataka vodova i pripadajućih objekata Sustava katastra infrastrukture (SKI). Podaci su dostupni u INSPIRE sukladnim GML formatima datoteka u verziji 3.2.1, arhivirani u ZIP format datoteke. Skupovi podataka su podijeljeni po županijama (redni broj datoteke označava županiju). Korisnici preuzimaju pripremljene datoteke dijelova skupova podataka s adresa izvora (URL) koji su objavljeni na ATOM feedu pojedinog skupa podataka u XML formatu. Usluga je dostupna za sve korisnike.
Usluga je dostupna u prostornoj rezoluciji mjerila 1:25000.
Atributi:Identifikator objekta - ID, Broj objekta, Naziv upravitelja infrastrukture, Vrsta polaganja, Vrsta objekta, Napuštenost (da li je objekt u uporabi ili nije), Godina izgradnje, Status, Opis objekta, Geometrija objekta.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

ATOM

Adresa izvora:

https://ski.dgu.hr/inspire/atom/xml ; https://ski.dgu.hr/; https://gov.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

NN 39/22, članak 1. stavak 3., Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup i korištenje podacima ne naplaćuju se stvarni troškovi.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-05-2022

Upareni izvor:

1423 Sustav katastra infrastrukture- elektroenergetska infrastruktura- INSPIRE

1424 Sustav katastra infrastrukture- toplovodna infrastruktura- INSPIRE

1425 Sustav katastra infrastrukture- naftovodna i plinovodna infrastruktura- INSPIRE

1426 Sustav katastra infrastrukture- vodovodna infrastruktura- INSPIRE

1427 Sustav katastra infrastrukture- odvodna infrastruktura- INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/8d12bfda-b9a7-41bd-940a-7c1929da8525

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a