Digitalni model reljefa
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni model reljefa

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0002

Jedinstvena oznaka izvora:

0002

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni model reljefa

Sažetak izvora:

DMR su trodimenzionalni vektorski podaci koji su prikipljeni fotogrametrijskim kartiranjem (stereoizmjerom) uz pomoć digitalnih
fotogrametrijskih stanica iz nekog aerofotogrametrijskog snimanja gdje rezolucija snimaka mora biti najmanje 30 cm (GSD ≤30).
DMR je skup pojedinačnih markantnih točaka, rastera visinskih točaka, prijelomnica i linija oblika potrebnih za prikaz Zemljine površine.
DMR se koristi pri proizvodnji izohipsa na TK25, kao osnova za rektifikaciju DOF5, za izradu kalkulacija vezanih za idejni dio projekta te može biti korišten i u svrhe analiza reljefa, sjenčanje nagiba, izračun ekspozicije itd.
Izvedenica iz DMR-a je Digitalni model visina (DMV) što predstavlja pravilnu mrežu (grid) visinskih točaka, interpoliranih na osnovi odgovarajućeg digitalnog modela reljefa. Točke u DMV-u su u pravilu raspoređene na svakih 25 m, ali ovisno o točnosti aerofotogrametrijskog snimanja razmak interpoliranih točaka može biti i gušći.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dgn

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr, https://geoportal.dgu.hr/services/auth/dmr/wms?authKey=12345; https://geoportal.dgu.hr/, http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=b9411c01-fda4-4c90-870f-b011b2099d6 1

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 1 Visine

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0404 Digitalni model reljefa DMR - WMS (registrirani korisnici)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b9411c01-fda4-4c90-870f-b011b2099d61

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a