Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1419

Jedinstvena oznaka izvora:

1419

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) koja je nastala iz službenih DOF05 karata Državne geodetske uprave, izrađenih na područjima koja su obuhvaćena višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja. Ortofotokarte su izrađene na tememlju digitalnih snimki prikupljenih upotrebom bespilotnih letjelica (dron). Izrađuju se se na području cijele Republike Hrvatske, a sukscesivno programu katastarskih izmjera građevinskih područja. U razdoblju 2022 - 2023 izrađene su karte na područjima 47 katastraskih općina u ukupnom obuhvatu od 30210 ha. Navedene DOF05 izrađuju se za potrebe rekognosciranja terena prilikom katastraskih izmjera.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_500_gp/wms?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na mrežnu uslugu i podatke primjenjuju se uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-06-2023

Upareni izvor:

1416 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a