Registar prostornih jedinica - WFS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Registar prostornih jedinica - WFS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0414

Jedinstvena oznaka izvora:

0414

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar prostornih jedinica - WFS (sporazum)

Sažetak izvora:

Registar prostornih jedinica se osniva u svrhu stvaranja službene osnove za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka. U registru se vode grafički i alfanumerički podaci kojima se prikazuje područje i granice prostorne jedinice, izvornici podataka o granicama, podaci o vrsti, imenu i identifikatorima prostorne jedinice, podaci o vezama među prostornim jedinicama, te posebni podaci (status, sjedište i dr.).
Podaci o promjenama prostornih jedinica sadrže redni broj i godinu promjene, podatke o  vrsti promjene, datumima njenog nastanka, te podatke o tijelu i aktu tijela kojim je promjena nastala (izvor promjene).
WFS servisom dostupne su sljedeće vrste prostornih jedinica: država, županije, gradovi i općine, naselja, statistički i popisni krugovi, ulice, zgrade, kućni brojevi, jedinice mjesne samouprave, katastarska općine, nadležnost katastarskih ureda, morska granica, nadležnost općinskog suda, dostavna područja poštanskih ureda.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/sla/rpj/wfs?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
III 1 Prostorne jedinice za statistiku

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-05-2019

Upareni izvor:

0008 Registar prostornih jedinica

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/52583fec-91f7-42d7-862c-cb8a1e0534f9

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a