Digitalni ortofoto 2017- WMS (registrirani korisnici)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2017- WMS (registrirani korisnici)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0427

Jedinstvena oznaka izvora:

0427

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2017- WMS (registrirani korisnici)

Sažetak izvora:

WMS servis koji je nastao iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2017. godine za 50% područja Republike Hrvatske (istočni i južni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_2017/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje podataka omogućeno je javnopravnim tijelima koja imaju poseban status korisnika više razine usluge i sklapaju protokol o korištenju podataka s Državnom geodetskom upravom. Korištenjem podataka i usluga prihvaćaju se uvjeti korištenja navedeni u potpisanom protokolu. Zahtjev za korištenje mrežnih usluga više razine usluge javnopravna tijela podnose Državnoj geodetskoj upravi. Na same podatke preuzete putem mrežne usluge za sporazumne korisnike se primjenjuju uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-05-2019

Upareni izvor:

0373 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a