Digitalni ortofoto 2017 - WMS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2017 - WMS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0429

Jedinstvena oznaka izvora:

0429

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2017 - WMS (sporazum)

Sažetak izvora:

WMS servis koji je nastao iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2017. godine za 50% područja Republike Hrvatske (istočni i južni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_2017/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-05-2019

Upareni izvor:

0373 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1f07fef2-b90f-42f4-8222-841e3aa99b73

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a