Stalne točke geodetske osnove - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Stalne točke geodetske osnove - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1179

Jedinstvena oznaka izvora:

1179

Naziv izvora prostornih podataka:

Stalne točke geodetske osnove - WMS

Sažetak izvora:

Stalne točke geodetske osnove uspostavljaju se ovisno o redu i vrsti mreže geodetskim metodama satelitske, terestričke položajne i visinske, astronomsko-geodetske, gravimetrijske i magnetometrijske izmjere. STGO čine osnovu za obavljanje poslova državne izmjere, uspostavljanje i održavanje katastra nekretnina i dr.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://stgo.dgu.hr/geoserver/stgo_wms/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 1 Koordinatni referentni sustavi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2021

Upareni izvor:

0212 Stalne točke geodetske osnove

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/81bca297-bf17-4c7b-b22e-96f8f70f6992

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a