Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1416

Jedinstvena oznaka izvora:

1416

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

Sažetak izvora:

Digitalna ortofotokarata u mjerilu 1:500 (DOF05) izrađena je na područjima koja su obuhvaćena višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja. Ortofotokarte su izrađene na tememlju dron snimanja. Izrađuju se se na području cijele Republike Hrvatske, a sukscesivno programu katastarskih izmjera građevinskih područja. U razdoblju 2022 - 2023 izrađene su karte na područjima 47 katastraskih općina u ukupnom obuhvatu od 30210 ha. Navedene DOF05 izrađuju se za potrebe rekognosciranja terena prilikom katastraskih izmjera.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

GEOTIFF

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/;https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_500_gp/wms ; https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_500_gp/wms?authKey=12345;https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_500_gp/wms?authKey=12345;https://geoportal.dgu.hr/services/auth/orthophoto_500_gp/wmts?authKey=12345 ;https://geoportal.dgu.hr/services/sla/orthophoto_500_gp/wmts?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Područje obuhvaćeno višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja.

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Uvjeti korištenja podataka za ponovnu uporabu u skladu su s otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici: https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-05-2023

Upareni izvor:

1418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

1419 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

1420 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)

1421 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMS servis za sporazumne korisnike (WMS)

1422 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cfdfa82e-826d-4f8e-af84-aa907f22588c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a