Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1422

Jedinstvena oznaka izvora:

1422

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja - WMTS servis za sporazumne korisnike (WMTS)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMTS) koja je nastala iz službenih DOF05 karata Državne geodetske uprave, izrađenih na područjima koja su obuhvaćena višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja. Ortofotokarte su izrađene na tememlju digitalnih snimki prikupljenih upotrebom bespilotnih letjelica (dron). Izrađuju se se na području cijele Republike Hrvatske, a sukscesivno programu katastarskih izmjera građevinskih područja. U razdoblju 2022 - 2023 izrađene su karte na područjima 47 katastraskih općina u ukupnom obuhvatu od 30210 ha. Navedene DOF05 izrađuju se za potrebe rekognosciranja terena prilikom katastraskih izmjera.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMTS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/sla/orthophoto_500_gp/wmts?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje podataka omogućeno je javnopravnim tijelima koja imaju poseban status korisnika više razine usluge i sklapaju protokol o korištenju podataka s Državnom geodetskom upravom. Korištenjem podataka i usluga prihvaćaju se uvjeti korištenja navedeni u potpisanom protokolu. Zahtjev za korištenje mrežnih usluga više razine usluge javnopravna tijela podnose Državnoj geodetskoj upravi. Na same podatke preuzete putem mrežne usluge za sporazumne korisnike se primjenjuju uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-06-2023

Upareni izvor:

1416 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a