Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0435

Jedinstvena oznaka izvora:

0435

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (sporazum)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMTS) koja je nastala iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2018. godine za 50% područja Republike Hrvatske (zapadni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMTS

Adresa izvora:

 https://geoportal.dgu.hr/services/sla/orthophoto_2018/wmts?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje podataka omogućeno je javnopravnim tijelima koja imaju poseban status korisnika više razine usluge i sklapaju protokol o korištenju podataka s Državnom geodetskom upravom. Korištenjem podataka i usluga prihvaćaju se uvjeti korištenja navedeni u potpisanom protokolu. Zahtjev za korištenje mrežnih usluga više razine usluge javnopravna tijela podnose Državnoj geodetskoj upravi. Na same podatke preuzete putem mrežne usluge za sporazumne korisnike se primjenjuju uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-05-2019

Upareni izvor:

0418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f9d2ae3f-3e99-4ddb-9ae7-38afe146b4b6

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a