Katastarske čestice i katastarske općine - WMS INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Katastarske čestice i katastarske općine - WMS INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0251

Jedinstvena oznaka izvora:

0251

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastarske čestice i katastarske općine - WMS INSPIRE

Sažetak izvora:

Osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina je katastarska čestica. Katastarska čestica je dio područja katastarske općine, odnosno katastarskog područja na moru određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama.

Katastarska općina je katastarska prostorna jedinica za koju se izrađuje katastarski operat. Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem. Jedno naseljeno mjesto (naselje) može biti podijeljeno na više katastarskih općina odnosno jedna katastarska općina može obuhvaćati više naselja.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/cp_wms/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje usluge omogućeno je uz registraciju i prihvaćanje uvjeta korištenja na sljedećoj poveznici: https://oss.uredjenazemlja.hr/public/inspire_dkp.jsp

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-03-2018

Upareni izvor:

0250 Katastarske čestice i katastarske općine

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d1c956e1-437c-42d8-b1bc-fa9953269ce2

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a