Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1411

Jedinstvena oznaka izvora:

1411

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2021/22 - WMS servis za anonimne korisnike (WMS)

Sažetak izvora:

WMS servis koji je nastao na osnovi službenih DOF5 karata DGU. Digitalna ortofoto karta(DOF5) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5 000 za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima. DOF5 se na području Republike Hrvatske sustavno izrađuje od 2000. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 10945 listova DOF5. Površina jednog lista obuhvaća područje od 600 ha. Osnovni proizvod na kojem se temelji izrada DOF5 su aerofotogrametrijske snimke snimljene prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. DOF5 se koristi za administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje. Do 2009. godine DOF5 se izrađivao u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a od 2009. godine u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2021_2022/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na mrežnu uslugu i podatke primjenjuju se uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-05-2023

Upareni izvor:

1405 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2022. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/59d0e399-e9c9-4b90-8341-f9fc84ac7f5f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a