Digitalni ortofoto 1968
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 1968

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0456

Jedinstvena oznaka izvora:

0456

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 1968

Sažetak izvora:

DOF68 izrađen na osnovi aerofotogrametrijskih snimaka nastalih u razdoblju 1950-1968. Izrađen je u PAN produkciji iz različitih mjerila snimanja. Prekriva 98,4% teritorija Republike Hrvatske. DOF68 obuhvaća 10770 listova izrađenih u podjeli 1:5000.Među izrađenim listovima postoje listovi koji nisu u potpunosti ispunjeni zbog nepostojanja aerofotogrametrijskog materijala.Na pojedinim listovima postoje nerazlučiva područja i razna druga ošećenja koja su posljedica slabije kvalitete i/ili očuvanosti ulaznih snimaka.Točnost DOF5 izrađenog iz aerofotogrametrijskog materijala snimljenog prije 1968. iznosi od 5 do 10 m, a na pojedinim područjima (gorja, šume, stjenovita područja) odstupanja mogu biti i veća.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

tiff, tfw

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Sukladno Pravilniku o određivanju visine troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2019

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5e8c2027-f27a-4cb3-a50c-5f0b5d5bb6cd

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a