Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka
Prijava
Korisnik: Public

Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1304

Jedinstvena oznaka izvora:

1304

Naziv izvora prostornih podataka:

Sustav katastra infrastrukture- Jedinstvena informacijska točka

Sažetak izvora:

Razvoj aplikativnog rješenja i implementacija informacijskog sustava katastra infrastrukture (SKI) i jedinstvene informacijske točke (JIT). Razvijen je apikativni sustav katastra infrastrukture koji se sastoji od od privatnog i javnog djela. Privatni dio SKI- namjenjen je korištenju DGU djelatnika. Javni dio JIT-namjenjen je anonimnim i registriranik korisnicima. Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni osnovati i voditi vlasnici odnosno upravitelji. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji pripadaju sljedećim mrežama: elektroenergetska, toplovodna, naftovodna, plinovodna, odvodna, vodovodna i elektroničko-komunikacijska.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, gml, dxf

Adresa izvora:

https://ski.dgu.hr/; https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-ogc/xml ; • https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-wa/xml; • https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-sw/xml; • https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-el/xml; • https://ski.dgu.hr/inspire/atom/us-net-th/xml

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

NN 39/22, članak 1. stavak 3., Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup i korištenje podacima ne naplaćuju se stvarni troškovi.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-05-2022

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search;jsessionid=C065373F2F82AF9EFC488F15D9693918#/metadata/afa60c90-8962-456c-8504-9449337961ae

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a