Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1413

Jedinstvena oznaka izvora:

1413

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2021/22 - WMTS servis za registrirane korisnike (WMTS)

Sažetak izvora:

WMTS servis koji je nastao na osnovi službenih DOF5 karata DGU. Digitalna ortofoto karta (DOF5) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5 000 za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima. DOF5 se na području Republike Hrvatske sustavno izrađuje od 2000. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 10945 listova DOF5. Površina jednog lista obuhvaća područje od 600 ha. Osnovni proizvod na kojem se temelji izrada DOF5 su aerofotogrametrijske snimke snimljene prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. DOF5 se koristi za administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje. Do 2009. godine DOF5 se izrađivao u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a od 2009. godine u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMTS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_2021_2022/wmts?service=WMTS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje podataka omogućeno je javnopravnim tijelima koja imaju poseban status korisnika više razine usluge i sklapaju protokol o korištenju podataka s Državnom geodetskom upravom. Korištenjem podataka i usluga prihvaćaju se uvjeti korištenja navedeni u potpisanom protokolu. Zahtjev za korištenje mrežnih usluga više razine usluge javnopravna tijela podnose Državnoj geodetskoj upravi. Na same podatke preuzete putem mrežne usluge za sporazumne korisnike se primjenjuju uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-05-2023

Upareni izvor:

1405 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2022. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f72fb3e0-319a-44ba-91b4-54f762d96ac0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a