Digitalni katastarski plan-ATOM
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni katastarski plan-ATOM

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1546

Jedinstvena oznaka izvora:

1546

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni katastarski plan-ATOM

Sažetak izvora:

Mrežna usluga preuzimanja katastarskih općina, čestica, načina uporišta zemljišta i zgrada prema matičnom broju katastarske općine. Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o: -brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, -granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, -kućnim brojevima zgrada i -nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju). Podaci se odnose na cijelu Republiku Hrvatsku. Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama. Podaci spadaju u visokovrijedne skupove podataka od posebnog značaja za gospodarski razvoj RH. Podaci su temeljni prostorni podaci koji služe kao podloga za planiranje, projektiranje i određivanje pravnih odnosa na zemljinoj površini. Katastarski operat sastoji se od katastarskih planova (prostorni podaci) i knjižnog dijela (atributni podaci). Državna geodetska uprava prikuplja, upravlja, održava i objavljuje podatke.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

ATOM

Adresa izvora:

https://oss.uredjenazemlja.hr/oss/public/atom/atom_feed.xml

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na mrežnu uslugu i podatke primjenjuju se uvjeti korištenja navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola..

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-12-2023

Upareni izvor:

0001 Digitalni katastarski plan

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c5561ed9-9a80-4a78-ab6c-0d8cc833a50a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a