Digitalni katastarski plan
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni katastarski plan

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0001

Jedinstvena oznaka izvora:

0001

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni katastarski plan

Sažetak izvora:

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o:
1. brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica,
2. granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama,
3. kućnim brojevima zgrada i
4. nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju) Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr; https://katastar.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice
III 2 Zgrade

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a7cb0383-f178-42b5-85b0-4ea0a8e380a5

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a