Državna mreža referentnih GNSS stanica
Prijava
Korisnik: Public

Državna mreža referentnih GNSS stanica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0210

Jedinstvena oznaka izvora:

0210

Naziv izvora prostornih podataka:

Državna mreža referentnih GNSS stanica

Sažetak izvora:

Državna mreža referentnih GNSS stanica osnova je hrvatskog pozicijskog sustava CROPOS. Koordinate referntnih stanica izračunate su u ITRF2005 koordinatnom sustavu, epoha mjerenja 2008.83. te transformirane u ETRF00 (R05) sustav (ETRS89).
Državna mreža referentnih GNSS stanica - CROPOS pripada osnovnoj mreži GNSS točaka unutar Hrvatskog terestričkog referentnog sustava.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

txt

Adresa izvora:

https://www.cropos.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 1 Koordinatni referentni sustavi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-09-2016

Upareni izvor:

0211 Hrvatski pozicijski sustav - CROPOS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c72a71ce-bb5f-42b4-abad-677028817a6d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a