Digitalni ortofoto 2018 - WMS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2018 - WMS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0434

Jedinstvena oznaka izvora:

0434

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2018 - WMS (sporazum)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) koja je nastala iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2018. godine za 50% područja Republike Hrvatske (zapadni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/sla/inspire/orthophoto_2018/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-05-2019

Upareni izvor:

0418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5a0e634b-b523-4f6e-b211-73ff71090694

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a