Topografske karte - WMS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Topografske karte - WMS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0409

Jedinstvena oznaka izvora:

0409

Naziv izvora prostornih podataka:

Topografske karte - WMS (sporazum)

Sažetak izvora:

WMS servis koji je nastao na osnovi službenih TK25 karata DGU.
Topografska karta (TK25) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:25000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Topografska karta u mjerilu 1:25 000 izrađivala se u razdoblju od 1996. do 2010. godine, a cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 594 lista.
Topografska karta (TK100) je službena državna karta koja se izrađuje u mjerilu 1:100000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Topografska karta u mjerilu 1:100 000 izrađivala se u razdoblju od 1980. do 1984. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 55 listova.
Topografska karta (TK200) je službena državna karta koja se izrađuje u mjerilu 1:200000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Topografska karta u mjerilu 1:200 000 izrađivala se u razdoblju od 1982. do 1986. Godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 18 listova. TK100 i TK200 su izrađeni u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a za potrebe prikaza na Geoportalu DGU listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/sla/tk/wms?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
II 1 Visine
II 2 Pokrov zemljišta
III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-05-2019

Upareni izvor:

0010 Topografska karta u mjerilu 1:25000

0152 Topografska karta u mjerilu 1:100000 (TK100)

0153 Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7cdcdbac-88fe-48a2-80bf-3aa53aceccb4

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a