Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (registrirani korisnici)
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (registrirani korisnici)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0402

Jedinstvena oznaka izvora:

0402

Naziv izvora prostornih podataka:

Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (registrirani korisnici)

Sažetak izvora:

Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Hrvatska osnovna karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izrađivala se od šezdesetih godina prošlog stoljeća (1954. god.) do 2010. godine kada su zadnji listovi HOK-a pušteni u službenu uporabu. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista obuhvaća područje od 675 ha. Osnovni izvornik za izradu HOK-a je aerofotogrametrijsko snimanje krupnijeg mjerila, a podaci na karti su prikazani s minimalnim stupnjem generalizacije. HOK se koristi u poslovima detaljnog prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turističke i rekreativne aktivnosti i sl. HOK je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a za potrebe prikaza na Geoportalu DGU listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije. Od 2011. godine listovi HOK-a se izrađuju u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/auth/hok/wms?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
II 1 Visine
II 2 Pokrov zemljišta
III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje usluge omogućeno je uz registraciju i prihvaćanje uvjeta korištenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-05-2019

Upareni izvor:

0005 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a