Registar geografskih imena - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Registar geografskih imena - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1475

Jedinstvena oznaka izvora:

1475

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar geografskih imena - INSPIRE

Sažetak izvora:

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) propisuje kako je Državna geodetska uprava središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje Registra geografskih imena (RGI) u Republici Hrvatskoj. Sadržaj, način vođenja i održavanja, RGI-ja propisan je Pravilnikom o registru geografskih imena (NN 59/20). RGI je mrežna baza u kojoj se evidentiraju i održavaju podatci o geografskim imenima na području Republike Hrvatske. Službena je osnova za prikupljanje, evidentiranje, obrađivanje, predočavanje, razumijevanje, povezivanje, istraživanje i publiciranje različitih podataka o prostoru, poput izrade različitih karata, statističkih podataka vezanih za prostor, članaka i sl. Mogu ga koristiti tijela javna vlasti, privatni sektor, međunarodne organizacije te pravne i fizičke osobe. U RGI-ju se vode podatci o geografskim imenima razvrstanim u objektne grupe (grupa geografskih objekata koji imaju zajedničke karakteristike), a to su: geografske cjeline, reljefni oblici, vode kopna i mora, otoci i poluotoci, građevine i ostali objekti, područja, naselja, prometnice. Geografska imena navode se uz točke (imenovana mjesta) s prostornim koordinatama u geodetskome referentnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM) koje označuju točnu lokaciju točkastoga geografskog objekta ili označuju geometrijsko središte arealnog odnosno linearnog objekta. Prikupljanje podataka odvijalo se kroz nekoliko faza (2004.-2008., 2008.-2010. i 2011.-2019. godine), a 2013. godine konačno je razvijen geoinformacijski sustav koji se sastoji od mrežne aplikacije i prostorne baze podataka. Podaci su harmonizirani prema INSPIRE temi "Geografska imena".

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

PostgreSQL + PostGIS (9.2)

Adresa izvora:

https://rgi.dgu.hr; https://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities; https://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities; https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.9.1b49fe7f-bc6d-4049-beb4-78db1ea67734/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Uvjeti korištenja podataka za ponovnu uporabu u skladu su s otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici: https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

05-10-2023

Upareni izvor:

0098 Registar geografskih imena - WMS INSPIRE

0100 Registar geografskih imena - WFS INSPIRE

0249 Registar geografskih imena - ATOM INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4107d467-1ab5-45d7-964e-bb8e692c46fa

Napomena:

INSPIRE verzija skupa Registar geografskih imena.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a