Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0417

Jedinstvena oznaka izvora:

0417

Naziv izvora prostornih podataka:

Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica (sporazum)

Sažetak izvora:

Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica jesu popisi prostornih jedinica koji se vode za svaku vrstu prostorne jedinice. Izdavanje alfanumeričkih podataka u elektroničkom obliku obavlja se u propisanom razmjenskom XML formatu. Alfanumeričke podatke moguće je preuzimati i SOAP servisom. Simple Object Access Protocol (SOAP) je komunikacijski protokol, baziran na XML–u koji se koristi za razmjenu informacija između aplikacija preko nekog transportnog kanala (HTTP, JMS, SMTP i dr.). Temeljem ulaznih podataka za web servis dobiva se odgovor u strukturiranom obliku (XML) koji sadrži podatke o prostornim jedinicama sukladno definiranoj XML shemi opisa prostorne jedinice.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

SOAP

Adresa izvora:

https://89.249.105.33:9446

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
III 1 Prostorne jedinice za statistiku

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-05-2019

Upareni izvor:

0008 Registar prostornih jedinica

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/2ef43829-b3e3-4043-9eaa-e8e19e019341

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a