Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS (za registrirane korisnike)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS (za registrirane korisnike)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1417

Jedinstvena oznaka izvora:

1417

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS (za registrirane korisnike)

Sažetak izvora:

WCS usluga preuzimanja za INSPIRE temu Ortofotosnimke mrežna je usluga za preuzimanje nastala na osnovi službenih DOF5 karata DGU. Digitalna ortofoto karta (DOF5) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5 000 za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima. DOF5 se na području Republike Hrvatske sustavno izrađuje od 2000. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 10945 listova DOF5. Površina jednog lista obuhvaća područje od 600 ha. Osnovni proizvod na kojem se temelji izrada DOF5 su aerofotogrametrijske snimke snimljene prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. DOF5 se koristi za administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje. Do 2009. godine DOF5 se izrađivao u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a od 2009. godine u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80. Mrežna usluga i podaci dostupni su za područje cijele Republike Hrvatske.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WCS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_2019_2020/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje podataka omogućeno registriranim korisnicima uz prijavu na adresi: https://geoportal.dgu.hr/ . Nakon prijave korisnici dobiju vjerodajnicu za korištenje web servisa u obliku UID broja koji se koristi u kreiranju upita za mrežne usluge. Korištenjem podataka i usluga prihvaćate uvjete korištenja koji su navedeni pod otvorenom dozvolom dostupnom na poveznici https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-06-2023

Upareni izvor:

0494 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2019. godina

1006 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2020. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/43c093f4-0c60-4523-bfb0-48585f8bdd18

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a