Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1202

Jedinstvena oznaka izvora:

1202

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000 potres Grad Zagreb - WMTS (sporazum)

Sažetak izvora:

Digitalna ortofotokarta u mjerilu 1:1000 (DOF 1) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:1 000 za određena područja Republike Hrvatske. Ortofotokarta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila. Ortofotokarte izrađuju se prevođenjem digitalne aerofotogrametrijske snimke iz centralne u ortogonalnu projekciju uz uporabu podataka digitalnog modela reljefa odgovarajuće točnosti.
Izrada ortofotokarata i njihova položajna točnost definirana je tehničkim specifikacijama proizvoda.


Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMTS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/sla/inspire/orthophoto_1000/wmts?authKey=12345&service=WMTS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Područje dijelova grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Površina snimanja je oko 77.000,00 ha

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018).

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-11-2021

Upareni izvor:

1159 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:1000_potres Grad Zagreb

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1e1ba8de-834e-4c85-a242-e659f03c787a

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a