Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1540

Jedinstvena oznaka izvora:

1540

Naziv izvora prostornih podataka:

Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE

Sažetak izvora:

Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnima mrežne usluge pregleda načina uporabe. Mrežne usluge pregleda razvijene su u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge te specifikacijom za NIPP/INSPIRE temu prostornih podataka "Pokrov zemljišta" (engl. Land Cover). Dostupna usluga sadrži INSPIRE objektnu klasu: LC:LandCoverUnit. Podaci o načinu uporabe katastarske čestice odnosno njezinih dijelova, iskazuju se tako da se katastarskoj čestici, odnosno njezinu dijelu, pridruži podatak o površini i obliku načina uporabe zemljišta pod kojim se koristi.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/lc/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-12-2023

Upareni izvor:

1539 Način uporabe zemljišta iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a