Registar geografskih imena - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Registar geografskih imena - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0099

Jedinstvena oznaka izvora:

0099

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar geografskih imena - WFS

Sažetak izvora:

Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova. Usluga preuzimanja bazira se na podacima vođenima u nacionalnom modelu podataka.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0007 Registar geografskih imena

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ebf8b494-338b-4d05-81ad-e56dbf9c008d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a