Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (sporazum)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0430

Jedinstvena oznaka izvora:

0430

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (sporazum)

Sažetak izvora:

WMTS servis koji je nastao iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2017. godine za 50% područja Republike Hrvatske (istočni i južni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMTS

Adresa izvora:

 https://geoportal.dgu.hr/services/auth/orthophoto_2017/wmts?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-05-2019

Upareni izvor:

0373 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ac7581d9-fdc7-4ecb-bfe5-7beaf9c100c0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a